Our Diamond Guide

เราเข้าใจว่า การเลือกซื้อเพชร เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเนื่องจากมูลค่าของตัวอัญมณีนี้เอง
แถมบ่อยครั้งที่เพชรยังเป็นสิ่งของแทนใจในความรักหลายๆรูปแบบ

ดังนั้นเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจครั้งนี้ของคุณง่ายขึ้นKOLMES จึงขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบาย
ถึงความสำคัญของ C ทุกๆ Cที่จะทำให้การเลือกซื้อเพชรครั้งนี้ของคุณ
เป็นการตัดสินใจที่คุณจะรู้สึกภูมิใจและมั่นใจว่าสมบัติชิ้นนี้จะอยู่กับคุณ และพร้อมที่จะส่งต่อ (สืบทอด) จากรุ่นสู่รุ่น

Clarity

clarity

คำพูดที่คุณลูกค้ามักจะพูดกับเราคือ “ความสะอาด ไม่ต้องดีมากหรอก ไม่มีใครเอากล้องขยายมาส่องเวลาที่เราใส่หรอก”

เราต้องขอแจ้งว่า เป็นความเข้าใจที่ ทั้งถูกและผิด ถูกคือ - ไม่มีใครเขากล้าเสียมารยาทหยิบกล้องขยายมาส่องเวลาที่คุณใส่เครื่องประดับอยู่หรอก หรือถ้าเกิดวันนั้นเกิดขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกๆคนสามารถดูความสะอาดของเพชรเป็น

แต่สิ่งที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้เกี่ยวกับ “ความสะอาด” ของเพชรคือ ความหมายของคำนี้ไม่ใช่แค่ว่า เพชรของคุณมีตำหนิมากน้อยเพียงใด มีรอยเยอะไหม แต่ความสะอาดในที่นี้หมายถึงมลทินที่อยู่ในอัญมณีชิ้นนั้นๆ ซึ่งบางที ความสะอาดส่งผลต่อ ความทนทานของอัญมณีชิ้นนั้นๆด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเพชรเม็ดนั้นมีตำหนิที่ขอบของเพชร และถ้าเกิดเป็นตำหนิใหญ่ และเป็นตำหนิประเภท xx ก็อาจส่งผลต่อความทนทานของเพชรเม็ดนั้น มีโอกาสที่เพชรอาจจะบิ่นได้ ถ้าเกิดไม่ได้มีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

SI2
 
 
 
FL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla lobortis semper urna. Duis imperdiet diam id ante facilisis dapibus. In nec felis quam. In interdum sapien euismod,

Connect with us

@Kolmes